Luigi Mițoi - Ce faci atunci când CORONAVIRUS omoară oameni? (Predică Video)

În fața acestei pandemii, oamenii pot avea mai multe atitudini: Pot cădea în fatalism, își pierd speranța, bucuria, se îngrozesc, intră în panică, în depresie, pot rămâne în idealism în nepăsare, sau pot fi realiști, înțelegând riscurile infectării cu acest virus și înțelegând faptul că noi suntem oameni credincioși. Însă în respect și supunere fata de deciziile luate de către autorități.

Câteva sfaturi înțelepte, bazate pe Biblie, care ne arată că supunerea față de mai marii noștri e utilă și trebuie să-i respectăm, cu atât mai mult că suntem creștini. Dumnezeu ne protejează, ne dă tot ce avem nevoie pentru a nu fi atinși de nimic, ne scapă din primejdie, dar ne dă și înțelepciune să nu intrăm în cușca leului fără motiv.

"Ascultați de mai-marii voștri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Rugaţi-vă pentru noi, căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile." (Evrei 13:17-18)
"Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare și cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut și pavăză este credincioșia Lui! 
Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. 

Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost” și faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. 

„Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă și-i voi arăta mântuirea Mea.”
PSALMUL 91

Comentarii

Recomand și următoarele articole:

CRIZA vs. SARACIE

Fiul pierdut

O ora cu tata

Increde-te in Dumnezeu