Liviu Olah, un titan al credinței și dosarul securității (partea 5)

Unele cuvinte sunt intenționat scrise incorect, pentru că am încercat să copiez aceste informații cât mai aproape de original. Aceste date sunt preluate de pe alte platforme de informare. (O mare parte din conținutul articolului este preluat  de pe site-ul Centrului de Istorie și Apologetică).
CITESTE SI:

Nr.24973/007/03.11.1997

Sursa: ”MUNTEANU ANDREI”
Primit: Mr. Gavra Vasile
NOTA INFORMATIVĂ (COPIE)
STRICT SECRET
Știu mai nou despre LIVIU OLAH că are cerere de emigrare în S.U.A. și e optimist că va primi de la utoritățile noastre răspuns pozitiv. 

În ziua de 23 sept. 1977 a venit în biserica noastră din Lugoj și l-am pus să predice la serviciul divin de seara. Eu personal nu l-am invitat. L-a invitat probabil unul din prietenii săi de la Lugoj. N-am procedat ca în ziua de 6 iunie 1977 cînd nu l-am pus să vorbească în cimitir, ca să nu se repete aceeași întîmplare nedorită de nimeni, afară numai de dînsul și de cîțiva care îi cîntă în strune.

Același lucru s-a întîmplat și în biserica din Reșița unde oamenii lui OLAH și a lui TON, au reușit să alunge pastorul lui SCÎNTEIE GHEORGHE din biserică, lucru nemai întîlnit în bisericile baptiste.


MINISTERUL DE INTERNE 
Primit : Cpt. Zapodeanu Aurel 
Sursa: ”Georgescu” 
Locul: Hotel ”Victoria” 
Data: 17 dece. 1976 nr. 001337/003


NOTA INFORMATIVA

În ziua de 16 decembrie a.c., sursa a stat de vorbă cu IOSIF TON la domiciliul acestuia din Ploiești, str. Șoimului nr. 2. TON a explicat sursei că după nunta de la Arad a plecat la Oradea unde s-a întîlnit cu BARBATEI P. și cu OLAH LIVIU. BARBATEI a spus lui TON că a fost chemat de Departamentul Cultelor și s-a discutat acceptarea sa ca secretar General punîndu-se niște condiții printre care: rezolvarea alegerilor de la comunitățile din Cluj și Oradea. La comunitatea din Cluj, lucrurile s-au rezolvat prin alegerea lui HUȘAN MIHAI ca președinte. La Oradea ei s-au întîlnit într-o zi de luni și au discutat problema mutăriii lui OLAH de la Oradea. OLAH a recunoscut că și-a terminat stagiul în Oradea, că de aprozimativ un an bate pasul pe loc și vrea să plece. Însă are o răspundere față de ceo din comunități. Că OLOH LIVIU acceptă dacă Consiliul de Stat îi dă acord negativ să plece din Oradea. Lucrul acesta i-a fost comunicat de Tovarășul SORIN verbal așa că a acceptat sp renunțe la Oradea și să plece la Timișoara.

Numitul DAN IOAN a trimis vorbă lui TON ca să vină urgent la Cluj, că sînt niște probleme foarte grave. TON nu s-a dus la Cluj. TON a spus sursei că s-a înaintat o listă la Departament, unde s-au propus cîte doi contracandidați pentru postul de președinte. MARA CORNEL – care nu are șanse pentru că i se destramă familia, soția l-a părăsit și a plecat la Timișoara și GRECU, pastorul bisericii din Curtici care are șanse, ei grupul TON, SARACU, BRINZEI, TALOȘ vor să-l întîlnească în prealabil să-i pună condiții, dacă nu închide filialele, dacă nu va lua nici o hotărîre înainte de a-i consulta și dacă se va interesa de problemele ce le au copii credincioșilor în școli și la universități.

(vs.) TON a explicat sursei că aseară a avut loc un comitet de disciplină a cultului care, probabil că va lua în discuție problema NICULESCU, cu care sursa i-a spus lui TON că nu este de acord că-și face din problemele personale niște motive de a atrage un cult întreg. TON a discutat problema congresului și a viitorului cultului, în sensul că sînt bucuroși că au reușit o serie de lucruri, și că restul le lasă pentru pînă peste trei ani.

TON a spus sursei de două scrisori care circulau, una scrisă de JEAN STAUSKI și una de SLEV MACAVEI, că el nu se vede afectat de ele căci unde se duce are cîmp deschis să predice.

TON spune că dacă va fi ales altul director în locul lui BUNACIU, el o să vină profesor la Seminar. În seara zilei de 16. dec. a.c. fiind la familia URSAN, sursa a aflat că relațiile între TON și familia URSAN s-au răcit mult. TON i-a explicat sursei că toate s-ar datora unei fraze spuse de fetița lui la telefon cum că ”dacă PUICA fata lui URSAN își face unghiile nu este pocăită – URSAN însă a explicat sursei că TON face gafe că se lasă influențat de niște oameni care nu țin la el care au o doctrină neacceptată printre baptiști ca POPESCU AUREL – universalist și un ”fotograf” care a căutat să-și facă de cunoscut numele peste hotare cum că l-ar fi ținut pe TON la el în timpul postului și dorind să întărească lucrul acesta a scris și în țară. Tot URSAN a spus sursei că, un tînăr seminarist a fost într-o seară la NICULESCU și i-a comunicat că studenții de la Seminar nu mai acceptă să se întreprindă acțiuni în umele lor și ei să nu știe nimic.

N.O.
Materialul se confirmă prin alte informații ce le deținem.

– TON IOSIF este lucrat prin dosar de urmărire informativă de către noi;
– OLAH LIVIU este lucrat prin DUI de către I.J. Bihor-Seciritate
– URSAN PETRE, este urmărit prin DUI ”FRAȚII”de I.M.B.-Securitate;

Cu ocazia întîlnirii, informatorul și-a exprimat părerea că OLAH LIVIU, nu trebuie mutat ca pastor la Timișoara, deoarece are foarte muți adepți și în acest mod va crea noi probleme organelor de stat, că este bine ca OLAH LIVIU să fie mutat la Reșița sau în altă localitate, unde nu există Centru universitar.

Informatorul a primit următoarele sarcini:

Îl va contacta la domiciliu pe POPESCU AUREL și NICULESCU PAVEL stabilind care sînt preocupările lor actuale și intențiile de viitor, (f.144) după ce ”postul” lui TON IOSIF nu a avut succesul scontat. Va stabili cum a trimis NICULESCU PAVEL ”apelul” la ”Europa Liberă”. Va căuta să-i tempereze pe cei doi, de a mai desfășura acțiuni de natură să producă tulburări în cult, spunîndu-le că mai mulți baptiști discută în acest mod. Va stabili care este opțiunea lor în legătură cu viitoarea conducere a cultului, ce urmează să fie aleasă la Congres.

– Va vizita la sediul comunităților baptiste București, unde va lua contact cu SARAC IOSIF, TALOȘ VASILE, BRÎNZEI V., și în discuții, va stabili poziția lor față de TON IOSIF, în legătură cu ”postul” pe care l-a ținut, dacă intenționează să-l susțină în continuare. Le va spune că din constatările sale ca specialist. TON IOSIF a trecut și trece prin depresiuni psihice și uneori nu mai are control;

– Va vizita Seminarul baptist, unde va lua contact cu directorul Seminarului BUNACIU IOAN, de la care va căuta să afle care este starea de spirit în cadrul seminariștilor în urma ”postului” ținut de TON IOSIF.

Să-l asculte pe BUNACIU IOAN, în discuțiile și criticile pe care le aduce lui TON IOSIF, NICULESCU PAVEL. Dacă BUNACIU IOAN îi va aminti de scrisorile lui SLEV MACAVEI din Arad și JHEAN STAWENSCHI din București să caute să afle ce argumente au folosit împotriva lui NICULESCU PAVEL, în urma ”apelului” transmis de ”Europa Liberă”.

– De asemenea, va căuta să intre în contact cu MOT DOREL, profesor la Seminarul baptist, urmînd să stabilească care este atitudinea lui prezentă față de TON IOSIF.

– Informatorul să-i facă o vizită socrului său DAN IOAN din cluj, pentru a stabili ce probleme grave sunt în Cluj, de l-a invitat pe TON IOSIF.

Menționez că ”GEORGESCU” nu cunoaște nimic din acțiunile lui DENES FRANCISC din Cluj. Informatorul și-a exprimat dorința ca să participe și el ca invitat la viitorul Congres baptist. I-am indicat să discute cu MARA CORNEL și ȚUNEA IOACHIM, acest lucru. În legătură cu TON, să stabilească dacă are preocupări pentru viitor de a redacta memorii sau alte materiale. Aspectele din notă vor fi exploatate de către noi pentru a amplifica divergențele dintre TON și URSAN, conform planului de compromitere. De asemenea, vom lua măsuri de a-i ridica prestigiul informatorului și să-l sprijinim ca să participe la Congres. Extrase de pe notă vor fi trimise spre exploatare la I.J. Bihor și I.M.B. – Securitate


Cpt. Zpodeanu Aurel 
Primit: Lt. Col. Seres I. 
Data: 10.XII 1977 002403/0018 

Notă


Sursa vă informează că în urma sarcini primite, a căutat să influențeze ca Olah Liviu să renunțe a funcția sa și să plece din Oradea, pentru a nu răscula autoritățile în capul baptiștilor.

Discuția a fost foarte aprinsă pt. că Olah a încercat să se opună și să arate că Dumnezeu a cerut să vie el în Oradea ca pastor, – dar nu știe ce să facă pt. că Consiliul de Stat nu dă răspuns la cele 400 de semnături făcute de biserica din Oradea.

Sursa la convins pînă la urmă pe baza datelor biblice, Olah nu a cedat, apoi sursa a spus că va merge la Timișoara și va cere comunități să cheme pe soția în fața comitetului casă dea și ea relații cu privire la nesupunerea lui (a lui Olah).

Olah a stat pe gînduri și a spus – am să meditez și la ședința comunități baptiste Oradea ce va avea loc în 14XII a.c. voi spune în public față de pastori că voi pleca din Oradea, dar î-mi este frică ca cei 1200-1500 baptiști din biserica mea să nu se răscoale și să facă o greșeală și să fie arestați care va.

Sursa, (:) tu să fii foarte atent nu cumva org. de sec. Să nu-ți pună ție în cîrcă acțiunea lor; Oah (:) de aceasta îm-i este și mie frică!

Olah: eu voi pleca, dar nu cumva pastori să se ridice în ședință în capul meu.
Sursa: frate eu te rog pt. că eu vreau numai pace și binele tău.
Oradea:10 Dece. 1976
”CRIȘAN” este Tanc Aurel, ”IONESCU” este Covaci Nicolae
Probabil ”FAUR” este Lasca Ștefan cu excepția posibilității situației ca ”FAUR” să fi tras cu urechea la convorbirea lui Lasca printr-un telefon unde putea auzi ce spun amândoi, vezi nota de mai jos.


Primit: Lt. Col. Seres I. 
Sursa ”Faur” 
Data: 21.01.1977 002403/0022 
NOTA
Azi 21 ianuarie 1977, numitul LASCA STEFAN, responsabilul bisericii Baptiste nr.2 din Oradea, a vorbit la telefon cu TON IOSIF din orașul Hațeg și i-a comunicat că situația baptiștilor din Oradea este foarte critică din două motive și anume:

– așa cum v-am comunicat ieri, conducera Consiliului Popular nu vă acceptă nici cum să veniți la Orada – adică Ton Iosif să ocupe funcția de pastor la bis. 2.
La ceasta TON IOSIF a răspuns, primu secretar se amestecă în problema bisericii în mod ilegal și pentru acest motiv voi să nu țineți cont de cea ce spun ei, ar însemna că biserica să aleagă un ateu în funcție de pastor, acest lucru ar conveni lor, voi să nu vă supuneți.

Ton spune în continuare că sa consultat cu SERAC IOSIF din București și acesta a dat indicații, comitetul biserici să nu țină cont de indicațiile date de cei de la Consiliu și voi așa să procedați cum eu spun.

– În al doilea rînd spune LASCA lui TON, că o mare zarvă sa produs, pentru că uni vor să-l tragă la răspundere pe COVACI N și el șa dat dimisia din functie ca pastor, pentru a scăpa de răspundere. Gruparea care luptă împotriva lui COVACI susține și faptul că ȚON IOSIF să nu vie în Oradea.

În urma acestor discuții purtate cu LASCA. TON IOSIF a dat următoarele indicații:

Pentru ziua de 22 ianuarie a.c. orele 18 că LASCA ȘTEFAN să convoace o sedința de comitet largită la Bis.2 din Oradea, unde să invite peste o sută de persoane, care se împotrivesc ca el să fie pastor in Oradea pentru a le lămuri că nu-i bine ce fac.

Să se convoace sedinta – pentru darea de seamă a biserici pentru 23 ianuarie, unde se va face alegerea lui TON IOSIF ca pastor a biserici din oradea.

MĂSURI: sa raportat la Tov. Lt. Col. Banciu care a ord. Să comunicăm aceste date la Împuternicit și el să le raporteze la tov. NENCIU la Cluj pt. a dispune măsuri ca TON să nu vie la Oradea.Primit Lt. Col. Seres Ioan 
Sursa ”Faur” 
Data: 6 ianuarie 1976 002403/002 

NOTA

Sursa vă informează că în ziua de 4 ianuarie a.c. a sosit la Oradea TON IOSIF cu familia si a fost cazat de biserica baptistă la o familie cu numele de MIHUT FLOARE din Orada str. Italiană.

În seara zilei de 5 ianuarie Comitetul biserici baptiste nr.2 din Oradea, au cerut lui TON IOSIF să le dea răspuns dacă acceptă sau nu să vie in Oradea ca pastor. TON lea spus că a discutat cu cei competenți în această problemă – sa referit la BARBATEI, TALOȘ, BRINZEI și SARACU din București – și sa rugat la dumnezeu care ia prevestit să accepte functia de pastor la Oradea, astfel că el acceptă venirea sa în Oradea, cu condiția să i se asigure cele solicitate și anume.

– Dacă va fi ales de congres ca profesor la seminar, atunci să i se asigure transportul la bucurești de cite ori este nevoie, pat vagon sau avion.

– Să i se asigure locuinta in Oradea.

Comitetul biserici a fost deacord cu cele solicitate de Ton si le-a spus că ei le stă la dispoziție.
Azi 6 ianuarie a.c. TON IOSIF a plecat undeva in provincie la ceva biserica baptista, pină inprezent nu cunosc unde.
Am auzit că TON IOSIF va sta in Oradea pina luni seara /10 I. 1977/
TON IOSIF dupa sedinta de comitet a ținut o predică în biserică si toti cei prezenti au fost foarte mutumiti de felul cum au vorbit.

Oradea la 6 I.1977

N.B. Cei menționati in notă sint urmariti in prob. Baptist, copia notei va fi inaintata la Dir. I.a-
Lt. Col. Seres Ioan

Pg 2 proces verbal 20 ian .1977 Com Bapt Tim,..Băleanu președinte, Trif Ioan secretar comunitate Timișoara

”HOREA VASILE” DIN PERSONALUL COMUNITĂȚII ARAD


Ministerul de Interne Strict secret 
Inspectoratul Județului Bihor ex. Nr.2 
Nr.I/2/RA/0088.102 din 2 VIII, 1976Către 
MINISTERUL DE INTERNE 
DIR. I 
BUCUREȘTI


Raportăm că prin rețeaua informativă din rîndul cultului neoprotestant baptist am obținut informații, încă în cursul lunii aprilie a.c. , din care rezultă că comunitatea baptistă din Oradea, la inițiativa pastorului baptist OLAH LIVIU, intenționează să organizeze botezarea a peste 70 persoane în rîul Crișul Repede, pe raza municipiului Oradea.

La acest botez, pe lîngă membrii cultului de pe raza județului Bihor, au fost invitați să participe și credincioși din alte județe din țară și anume: Arad, Baia Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Satu-Mare, Sălaj, Timiș, Caraș Severin și altele.

Despre această situație a fost informat și Comitetul județean de partid Bihor.

Ca urmare a indicației conducerii superioare de partid și a hotărîrii secretariatului Comitetului județean de partid de a se contracara această acțiune propagandistică de natură a crea tulburarea ordinei publice și nemulțumiri în cadrul celorlalte culte, organele locale au luat măsuri ca în ziua de 27 iunie 1976 (dată fixată pentru ținerea botezului) în zona prestabilită, să se organizeze manifestări cultural-sportive în cinstea semicentenarului Crucii Roșii din R.S. România.

Concomitent, organul nostru a luat măsuri ca prin intermediul rețelei informative din problemă, să influențeze conducerea comunității de a renunța la această acțiune, mai ales că în urma întrevederii care a avut loc în ziua de 25 iunie a.c. între tov. Prim-secretar PETRE BLAJOVICI și conducerea comunității baptiste, pastorul OLAH LIVIU s-a menținut pe poziția de a oficia botezul în locul stabilit.

Ca urmare a măsurilor combinative realizate prin informatorii „CRIȘAN”, „KISS”, „SĂNDULESCU”, s-a reușit influențarea membrilor comitetului de conducere a comunității baptiste [f.44 vs.] Bihor de a renunța la acțiunea inițiată de OLAH LIVIU.

Astfel, în ședința din 26 iunie a.c. comitetul de conducere a hotărît ca botezul să aibă loc în biserica baptistă nr.2 din Oradea și nu în apele Crișului Repede, întreprinzînd și măsuri de anunțare telefonică a unor pastori dein alte județe de această hotărîre.

Datorită atitudinii refractare și instigatoare de care a dat dovadă pastorul OLAH LIVIU, la inițiativa conducerii organelor județene, Departamentul Cultelor a decis retragerea autorizației de funcționare și a carnetului de pastor al acestuia, ridicîndu-i calitatea oficială de pastor al cultului baptist.

Toate aceste măsuri au dus în final la prevenirea realizării acțiunii și ținerea botezului în incinta bisericii.

Raportăm că la acest botez, pe lîngă credincioșii baptiști de pe raza județului Bihor, au aprticipat un număr mare de credincioși și din alte județe, transportarea lor realizîndu-se, atît cu autoturisme proprietate personală , cît și cu autobuze taxate de intreprinderile de transport O.J.T. și birourile de turism pentru tineret. Astfel de autobuze au fost taxate la Arad, timișoara, Deva, Zalău, Satu-Mare și Reșița.

Informațiile obținute pînă în prezent, confirmă faptul că contracararea acțiunii inițiate de pastorul OLAH LIVIU – cunoscut element fanatic – a avut efect compromiterea acestuia, prin pierderea prestigiului de care s-a bucurat în rîndul credincioșilor.

Menționăm că în renunțarea la oficierea botezului în rîul Crișul Repede un rol pozitiv l-a avut și pastorii – ȚON IOSIF din Ploiești și COVACI NICOLAE din Oradea, care în discuțiile purtate cu OLAH LIVIU – au subliniat faptul că realizarea „unei asemenea manifestații de proporții fără autorizarea organelor locale este nelegală și ca atare trebuie renunțat la ea”.

De altfel, ȚON IOSIF în predica ținută în ziua de 27 iunie a.c. la biserica nr.2 Oradea, a scos în evidență în fața celor prezenți că bine a hotărît comitetul de conducere a comunității în ședința din 26 iunie a.c. de a renunța la acțiunea inițiată întrucît realizarea ei contravenea legilor statului, ceea ce nu este permis credincioșilor baptisti care sînt chemați să respecte legile țării. Într-o discuție purtată cu o sursă a unității noastre ȚON IOSIF a afirmat că OLAH LIVIU este un element fanatic, impulsiv care de multe ori comite acte necugetate și că nu vede realizarea dorinței de a deveni „conducătorul spiritual a comunității baptiste din R.S. România”.

În prezent, OLAH LIVIU se află în municipiul Timi-[f.45] șoara, unde depune străduință pentru a obține funcția de pastor.


ȘEFUL SECURITĂȚII 
Lt. Col. ȘEFUL SERVICIULUI 
Sima Traian lt. Col. 
Mihuța Nicolae


NOTA
28.VI.1976

Privind măsurile intreprinse în vederea contracarării acțiunii de oficiere a unor botezuri inițiată de comunitatea baptistă din Oradrea în rîul Crișul Repede

Prin rețeaua informativă din cadrul comunității au fost luate măsuri pentru renunțarea la această acțiune și determinarea în acest sens a pastorului baptist OLAH LIVIU.

Rețeaua informativă a avut influență pozitivă asupra comitetului de conducere, fapt ce a contribuit la determinarea lui OLAH LIVIU în ziua de 26 VI a.c. de a declara că renunță la acțiunea inițiată de el.

– în dimineața zilei de 27.VI. a.c. au fost introduse în zonă echipe de ofițeri de securitate și miliție, cu scopul de a contracara acțiunea, în cazul în care, cu toate măsurile intreprinse ar fi avut loc. Avînd în vedere faptul că comitetul de conducere al comunității în ziua de 26.VI.a.c. a hotărît ca botezul să aibă loc în incinta bisericii baptiste nr.2 din Oradea, unde se știa că vor fi prezenți un mare număr de cetățeni, printre care și din alte județe din țară, au fost luate măsuri de supraveghere a zonei din jurul acestei biserici, prin echipe de ofițeri de securitate și miliție, aceștia avînd sarcina de a menține ordinea și liniștea publică.

Au fost luate măsuri de împiedicarea intrării în Oradea a unor transporturi mari de persoane, despre care s-a bănuit că vor să participe la această acțiune a bisericii baptiste și care veneau din alte județe. Cu toate acestea, au intrat în Oradea unele autobuze din Arad, Timiș, Hunedoara, cu asemenea persoane. Verificările efectuate asupra legalității transporturilor, au scos în evidență faptul că transporturile au fost taxate legal, (I.T.A. și B.T.T.) cu precizarea că transportarea persoanelor se face la Băile „Felix”…..

Anunțarea în biserică a renunțării efectuării botezului în apele Crișului Repede, nu a atras după sine nemulțumirea în rîndul credincioșilor, într-o bună măsură, și datorită explicațiilor date în predică de pastorul ȚON IOSIF din Ploiești, asupra căruia s-a exercitat influență prin rețeaua informativă și care la rîndul lui, a dus „muncă de lămurire” cu pastorul OLAH LIVIU, influențîndu-l să renunțe la idee.

După cum afirmă rețeaua informativă, măsura luată față de OLAH LIVIU, a dus la „zdrobirea spirituală a acestuia”, în sensul că se simte copleșit de soartă, însă susnumitul se situiază pe punctul de vedere că și în cazul în care nu i se va reda autorizația de pastor, el va continua să-și desfășoare activitatea în sînul bisericii baptiste, susținînd că „menirea lui este slujirea lui dumnezeu și atragerii oamenilor la pocăință”….

Comentarii

Recomand și următoarele articole:

CRIZA vs. SARACIE

Fiul pierdut

O ora cu tata

Increde-te in Dumnezeu