Liviu Olah, un titan al credinței și dosarul securității (partea 4)

Unele cuvinte sunt intenționat scrise incorect, pentru că am încercat să copiez aceste informații cât mai aproape de original. Aceste date sunt preluate de pe alte platforme de informare. (O mare parte din conținutul articolului este preluat  de pe site-ul Centrului de Istorie și Apologetică).
CITESTE SI:

Timișoara 26.VII.1978
Ss Petrescu - Sarcini
INSPECTORATUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL MINISTERULUI DE INTERNE
STRICT SECRTET - Din 27.05. 1978 


N O T A
Sursa organelor noastre vă informează că Dr. PETCU GHEORGHE str. Almajului nr. 20, a relatat lui MIHOC DANILA com. Prilipeț jud. Caraș Severin despre unele neînțelegeri iscate între tinerii de la biserica nr.1 baptistă și fr. TRIFU. Tineretul l-a invitat pe fr. TON la biserica lor, dar fr. TRIFU a contramandat invitația deoarece ”Fr. TON s-a coalizat cu cei ce cer drepturile omului, cu PAUL GOMA, că fr. TON face politică și încă alte lucruri”. Acest fapt a revoltat tineretul care a cerut excluderea definitivă a fr. TRIFU, dar acesta și-a cerut ”iertare, spunînd foarte blînd, mieros, cu glasul tremurînd că toată lumea greșește și a greșit și el și a cerut iertare cu lacrimi în ochi tinerilor, că el a suferit mult și din cauză că ”a fost bun” (nu știu ce bunătate a avut el?) a fost mutat disciplinar din Iași și din Brăila – iar tinerii l-au iertat.”

Numitul PETCU Gh. arată de asemeni felul în care frații se ajută între ei la construirea unei case, ajutoare mateiale pentru familiile cu mulți copii, a bolnavilor, etc….

”Fratele LIVIU OLAH cu familia a primit pașaport pentru America… Este vorba să plece luna viitoare. Înainte de a pleca, el va merge peste tot să predice unde a fost chemat și unde a promis… El spune că fratele PITT i-a făcut chemare și că i-a asigurat în California în Los Angeles și un post de pastor și că are asigurat și o locuință confort A. El este fericit și a spus că acum are posibilitatea să vorbească prin undele radio la tot globul pământesc, că fr. PITT e bătrân și că fr. LIVIU o să-i ia locul”.

Obs. Propun predarea notei la serv. I/A/GP SEFUL SERVICIULUI, SS.
25 IV 1978
Mr. Gulyas P (avel) S. Duțescu C. ….

Culte Secte


Sursa vă informează următoarele cu privire la Olah Liviu.

Duminică în ziua de 16.04.78 sursa a fost în biserica din Făget unde l-a întâlnit pe Olah Liviu. Sursa cînd a ajuns la Făget era ora 10:30 și cînd a intrat în biserică Olah predica. În predica lu spunea:

Frații mei că cel mai mare păcat pe care îl avem noi este frica. Noi avem frică de al sluji pe Dzeu în sensul că ne este frică să nu ne ia carnetul de predicator. Că nu-i convine statului că sîntem credincioși și ne este frică să ne manifestăm că o să pierdem serviciu, că nu avansăm în funcție, că sufere copiii noștri în școli și în așa fel noi mereu cedăm și ne este frică să ne opunem la ceia ce statul nostru ar vrea și în acest fel nu sîntem credincioși și ne pierdem sufletul. Apoi Olah Liviu a anunțat că după masă va fil la Sintești la biserică.

După terminarea serviciului din biserică sursa a stat de vorbă cu Olah și a spus sursei că el este urmărit unde merge dar nu-i pasă de nimeni că cei fricoși pierd și că el are curaj să vestească evanghelia și în cadrul ședinței de partid pentru că numai de Dzeu îi este frică. Mai spunea că toți cei ce a ucarnet vor merge în iad și îndemna pe sursă să meargă să predice evanghelia fără carnet că D-zeu nu cere carnet și să ne împotrivim celor care ne dă carnet.

După ce sursa sa despărțit de Olah sa urcat în mașina lui Laurențiu Petrică din Sintești care este membru în biserica din Sintești.

Sursa a fost invitată la masă la un membru din biserica din Făget cu numele Pîrvoiu Ioan și acesta a spus sursei că Olah Liviu a ținut servicii vineri seara în Sintești, sîmbătă seara în Bichigi și Făget, duminică dimineața în Făget și după masă la Sintești.

Mai spunea că sîmbătă seara Olah Liviu spunea membrilor din Făget că se se aștepte puțin că el are multă literatură a făcut niște lucrări cu privire la căsătorie și la purtarea pe care trebuie noi să o avem în cult și multe altele scrieri numai că acolo unde le-a dat la tipărit nu sînt gata dar sînt de o mare bogăție și crede că vor căpăta mulți aceste lucrări. Apoi spunea că a contribuit cu bani pentru Olah și sa făcut o sumă destul de mare pentrucă spunea frații că el nu are servici și trăește din milă că statul nu-i dă serviciu după pregătirea pe care o are.

Timișoara 24.04/78 Duțescu - Ministerul de Interne 
Primit: Col. Banciu Ioan
Sursa: ”Păstorul”
Data: 17 martie 1978

NOTA INFORMATIVĂ de la BUNACIU OTILIA, sursa a aflat că TON IOSIF și OLAH LIVIU, după ce au ținut la București în Biserica din Mihai Bravu o săptămână de evanghelizări, în fiecare seară, între 12-19 februarie 1978, au ținut evanghelizări în fiecare seară la Iași, iar acum se pregătește să facă același lucru la Cluj, în Biserica ”Iris” unde este pastor VASILE VADAN.

Se pare că scopul principal al acestor evanghelizări, este ”popularizarea”, adică ei doresc să facă lucruri ieșite din comun pentru a se vorbi despre ei. De asemenea, se pare că ei fac aceste lucruri, pentru a cîștiga bunăvoința și sprijinul credincioșilor, întrucît le este frică de o hotărîre de disciplină a conducerii cultului, care urmează dă fie luată la întrunirea cu pastorii.

Pe de altă parte, sursa a aflat că TON IOSIF ar fi comunicat de la amvonul Bisericii nr.2 – Oradea, că: ”… întrucât și-a dat seama că frățietatea din țară are nevoie de prezența și ajutorul său în aceste momente grele pentru viața cultului, a hotărât să renunțe la plecarea la studii în Anglia”…

Se pare că și-a dat seama că a făcut o prostie anticipând că ”va pleca în mod sigur”, și ca să pareze o eventuală neaprobare, a făcut această comunicare.

”Păstorul”
N.S.

TON IOSIF își pregătește terenul pentru a avea apărători în cazul cînd conducerea cultului va decide măsuri împotriva sa. Am atras ateția la I.J. Cluj și I.M.B. –Securitate, să-i urmărească atent reacția și acțiunea legăturilor lui, pentru a preveni activități ostile. I-am atras și informatorului, atenția în același sens.

Colonel,
Banciu Ioan

NOTĂ
Vei ști că în bisrica nr.3 de aici, biserica noastră trece prin mari încercări. A venit aici fratele Românu, Bălean și Trifu și au oprit biserica unde au ținut o ședință în care au spus ca să nu mai primim pe fr. TON și fr. OLAH la biserică să predice și s-a făcut mare tulburare că azi nu i s-a dat nici cină. Biserica le-a spus că sîntem gata să renunțăm la ei și nu la frații TON și OLAH, iar acum seara a sosit nu știu de unde fr. OLAH și a citit de la I Împ. Cap. 18-1,40 ”Ilie înaintea lui Ahab.” Tot poporul a fost îmbărbătat și a plîns de bucurie. Am început serviciul de evanghelizare cu rugăciune și am terminat tot cu rugăciune. S-au rugat mulți frați și multe surori, nu știu ce va urma pe viitor, dar acum tulburarea e mare. Luptați-vă și voi, lupta ce-a bună….”

STRICT SECRET
Sursa: ” VULTUR SABIN”
Primit: mr. Gavra Vasile

NOTA INFOMATIVĂ
(COPIE)
Sursa informează că în ziual de 14 sept. 1977 a venit la dînsul un prieten de al său din orașul Caransebeș pe nume OPREA ROMULUS din str. 17 Nov. Nr. 38, care i-a spus următoarele:

În sînul bisericii baptiste din Caransebeș a izbucnit un scandal pe considerentul că o parte din membrii comit. Bisericii în frunte cu NEGREI ACHIM, MUGINA NELU, MIHUT MARTIN, FRANT PETRU, CURUTIU TEODOR, OLARIU NICOLAE, dirijorul corului TELEAGĂ IOAN, ALBAI RADOI, MIHUT MIHAI, SCHIOPU DUMITRU, au avut o atitudine dușmănoașă creînd o stare de agitație nesănătoasă cu scopul de a discredita organele locale ale puterii de stat prin nerespectarea dispozițiunilor, amenințarea cu intervenții la diferite organizații religioase de peste hotare, precum și la intervenția postului radio dușmănos ”Europa Liberă”.

Cum s-a manifestat această atitudine:
În localitatea Oradea există un fost pastor baptist pe nume OLAH LIVIU căruia datorită manifestărilor sale dușmănoase, anticosciale i s-a ridicat dreptul de a mai fi pastor si de a ține diverse predici. Acest element indezirabil a fost atenționat în nenumărate rânduri de organele de resort de partid și de stat, dar acesta a rămas consecvent atitudinii lui dușmănoase jicnind prin atitudinea și vorbele sale pe tov. Prim secretar BLAJOVICI PETRU.

Pe acest element dușmănos OLAH LIVIU, s-au găsit cei de mai sus să-l invite la Caransebeș pentru a predica de la mvonul acestei biserici, cu toată opoziția celorlalți membri ai bisericii baptiste care la rîndul lor au fost amenințați în diferite feluri, cum a fost chiar OPREA ROMULUS care a fost făcut trădător și vîndut organelor de stat.

La participarea la predica lui OLAH LIVIU a asistat și L PÎRNECEA Ins. Cultelor pt. Jud. Caraș-Severin care ulterior ia atras atenția într-un număr de 45 puncte amintite doar 5 au avut o tangență cu biblia, iar restul au avut un caracter antidemocratic și antiștiințific, dar acesta la rînsul lui a fost insultat spunîndu-i-se că dînsul ca necredincios nu cunoaște perceptele biblice.

Numiții de mai sus, din Caransebeș, nu s-au dat înlături ca să-l jignească chiar și pe Col. MATU, Cdtul garnizoanei M.I. din Caransebeș, afirmînd că dacă le face greutăți și șicane cu practicarea cultului lor, își va auzi numele difuzat la postul de radio ”Europa Liberă”. Cuvinte asemănătoare le-au adresat și Mr. CIMPEANU IOAN din Miliția Caransebeș.

Conducerea regională a comunității baptiste a încercat ca să ia unele măsuri împotriva recalcitranților trimițînd la Caransebeș pe președ. Comunității BALEANU GHEORGHE, vicepreședintele TURCU, pastor în Lugoj și pe secretarul comunității TRIF dar nici aceștia nu au putut rezolva nimic, fiind la rîndul lor amenințați și insultați

La fel a fost insultat și TEPERDEL, insp. Cultelor jud. Timiș.

Dar nu numai de această agitație nesănătoasă se fac vinovați cei de mai sus ci și de abateri de la legalitate, așa cum a făcut OLARU NICOLAE care fiind plecat într-o călătorie în Cehoslovacia a adus de acolo un mare număr de BIBLII, date de organizațiile baptiste din acea țară și probabil primite din S.U.A. pt. A fi predate gratuit, dar pe care acesta le-a vîndut cu prețul între 250-300 lei buc. Acum se află plecat din nou în Cehoslovacia și cine știe ce mai face și ce mai aduce.

Sa mai menționat că numitul OLAH LIVIU are depuse actele pentru plecarea sa definitivă din țară în S.U.S. și că la fel ca și un alt element indezirabil, TON IOSIF, au mai trimis, se spune, corespondență la postul de radio ”E.L.” și că ambii și-au făcut studiile cu ajutorul organizațiilor baptiste americane la Universitatea Oxford din Anglia.

O situație similară cu cea din Caransebeș a fost și la biserica baptistă din Lugoj, cînd cu ocazia decesului unui baptist, TASITU, a fost solicitat de o parte din membri de conducere ai bisericii baptiste Lugoj să ia cuvîntul numitul OLAH LIVIU, care cu toată opoziția înverșunată a pastorului din Lugoj, TURCU, care i-a interzis să ia cuvîntul, totuși OLAH LIVIU, la cererea unor membri influenți ca TEPES, MURARIU PETRU, JURCOVICI, etc. A luat cuvîntul, iar ulterior pastorul TURCU a fost admonestat pentru că nu ia permis lui OLAH LIVIU participarea sa.

Confidentul sursei, numitul OPREA ROMULUS din Caransebeș și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește activitatea și comportarea celor menționați mai sus, care fie în mod inconștient, fie deliberat caută să provoace prejudicii morale atît comunității baptiste cît și poporului nostru.
VA URMA...

Comentarii

Recomand și următoarele articole:

CRIZA vs. SARACIE

Fiul pierdut

O ora cu tata

Increde-te in Dumnezeu