Liviu Olah, un titan al credinței și dosarul securității (partea 3)

Unele cuvinte sunt intenționat scrise incorect, pentru că am încercat să copiez aceste informații cât mai aproape de original. Aceste date sunt preluate de pe alte platforme de informare. (O mare parte din conținutul articolului este preluat  de pe site-ul Centrului de Istorie și Apologetică).
Citeste si:

Termen 15.XII. 1976
Răspund: Lt. Col. Sereş Ioan şi Cpt. Sălăgean Ioan

8. În scopul de ai crea o atmosferă necorespunzătoare lui OLAH LIVIU în rîndul credincioşilor din biserica nr. 2 din Oradea, se vor întocmi scrisori anonime, din care să rezulte faptul că OLAH LIVIU a folosit fondurile băneşti ale bisericii în scopuri personale. Scrisorile respective vor fi adresate baptiştilor: COLTEA GAVRILA, LASCA STEFAN, MIHELE FLORIAN, POPA TEODOR şi BRADEA IOSIF, determinîndu-i să solicite Uniunii baptiste o verificare a gestiunii bisericii din Oradea.

Termen 30.XII. 1976
Răspunde : lt. Col. Sereş Ioan

9. Pentru alterarea relaţiilor (în prezent de prietenie) dintre COVACI NICOLAE şi OLAH LIVIU, se vor intreprinde măsuri de compromiterea a lui COVACI NICOLAE în faţa lui OLAH LIVIU, prin:

– difuzarea a 3 scrisori anonime, adresate din partea unui aşa-zis „frate de credinţă” numiţilor BOROŞ DIONISIE din Timişoara, B-dul leontin Sălăjean nr. 42, membru în conducerea comunităţii baptiste Timişoara; OLAH SILVIA (soţia lui OLAH LIVIU) din Timişoara, str. G. Enescu nr. 88; COLTEA GAVRIL din Oradea, Str. D. Cantemir nr. 81, prin care se va aduce la cunoştinţă acestora ca COVACI NICOLAE este un „trădător al intereselor fraţilor de credinţă, fiind colaborator al organelor de stat”;

– informatorii „BOROŞ IOAN”, „FAUR”, „CAZACU” din legătura I.J. Bihor; „FLOREA VASILE” şi „TRAIAN IONESCU” de la I.J. Arad; „PETRESCU” şi „BARBU” de la I.J. Timiş, vor fi instruiţi să popularizeze în rîndul credincioşilor şi pastorilor baptişti faptul că COVACI NICOLAE este un element necinstit, care a frustat şi frustează comunitatea prin obţinerea unor beneficii materiale necuvenite, ca spre exemplu casa în care locuieşte, a fost vîndută de el în 1975 bisericii cu 270.000 lei, iar în prezent, după ce a fost renovată din fondurile băneşti ale bisericii, intenţionează să o cumpere din nou la un preţ mai mic, însuşirea celor 3 autoturisme primite de comunitatea Oradea de la Federaţia Baptistă Europeană, pe care în loc să le foloseascaă comunitatea, le foloseşte COVACI NICOLAE şi copii acestuia, pe numele cărora au fost şi înregistrate; folosirea în scop personal de către COVACI NICOLAE a donaţiilor făcute de comunităţile baptiste din S.U.A., R.F.G., Franţa, Austria şi Suedia, comunităţii din Oradea, pentru ajutorarea celor săraci, sume importante de valută, pe care acesta a cumpărat din străinătate cantităţi apreciabile de bijuterii şi alte obiecte de valoare.

Pentru conspirarea surselor respective, se vor întocmi unele scrisori care să cuprindă unele aspecte de mai sus, semnate de un grup de „fraţi” din biserica Oradea, ce apoi vor fi trimise pe adresa surselor noastre.

Termen: 15.I.1977…

10. Crearea unei opinii de masă în rîndul credincioşilor împotriva grupăriii lui OLAH LIVIU, COVACI NICOLAE, şi ŢON IOSIF, prin intermediul pastorilor MEGYESI IOSIF, VANCEA IOAN, MIHUŢ TEODOR, MIHEŞ DUMITRU, GHERGHEL DUMITRU, BRADEA PAVEL, FICUŢ DANIEL, VICAŞ TEODOR, ZEFIR ANTON, ZSISKU LUDOVIC, asupra cărora există posibilităţi de influenţare. Aceştia vor fi dirijaţi individual, ca în predici, discuţii cu credincioşii, scrisori şi alte acţiuni, să scoată în evidenţă că aceştia nu respectă prescripţiile biblice, că le interpretează în mod tendenţions în favoarea lor, urmărind creerea unei popularităţi ieftine, prin care apoi să-şi satisfacă deorinţele meschine de a acapara conducerea cultului.

O atenţie deosebită se va acorda cotnracarării acţiunii de chemare la „post” în masă, declanşată de ŢON IOSIF, şi întreţinută de OLAH LIVIU şi COVACI NICOLAE, folosindu-se în acest sens citate biblice, prin care să se poată dovedi fățărnicia acestora. În acest scop, vor fi folosiți informatorii „DAVID”, „BOROȘ” și ”SCĂUNARU”.

Tot pentru combaterea din punct de vedere dogmatic al acestor acțiuni, vor fi folosiți BUNACIU IOAN directorul Seminarului baptist din București și Dr. GHEORGHIȚĂ NICOLAE din Deva – legătură a celor în cauză.

Termen: 30.XII.1976
Răspund: lt. Col. Mihuța Nicolae; Cpt. Sălăgean Ioan;
Lt. Col. Sereș Ioan de la I.J.Bihor; și cpt. Zapodeanu Aurel din Dir. I 

b) Pe plan extern 1. – Cunoscîndu-se legăturile lui OLAH LIVIU din străinătate, atît cele care se solidarizează cu acțiunile sale, cît și cele care sînt împotrivă, vom acționa pentru discreditarea acestuia în fața lor ca fățarnic, dorind prin orice căi să ajungă în conducerea cultului pe țară, că acțiunile sale sunt de natură să submineze unitatea cultului și faptele lui pot căpăta caracter politic și interpretare antistatală. În această situație statul poate să-și pună problema dacă mai poate să acorde încredere cultului și conducerii sale.

Vor fi instruiți în acest sens informatorii ”SCĂUNARU”, ”DAVID” și ”BOROȘ” din legătura I.J.Bihor, ”PESCARU” de la I.J. Brașov, ”PASTORU” și ”GEORGESCU” din legătura Direcției I, să facă cunoscut, în scris, numiților ARSENIE LUCACIU –președintele Asociației Baptiștilor Romîni din SUA și Canada; TRUȚA PETRU, FLORUȚA PETRU și PASCU DĂNILĂ din SUA.

Termen…

2. Avînd în vedere faptul că în viitorul apropiat, urmează a se stabili în SUA informatorul ”SĂNDULESCU” din legătura I.J. Bihor, prin intermediul acestuia, se vor populariza în SUA, fățărnicia și dorința de parvenire a lui OLAH LIVIU și COVACI NICOLAE, urmărind compromiterea lor.
6.  Se va studia posibilitatea atragerii credincioșilor baptiști de naționalitate maghiară din oradea la compromiterea și demascarea lui OLAH LIVIU, mizînd pe faptul că cel în cauză prin acțiunile sale, produce tulburări în cultul baptist.

În acest sens, informatorii ”ERDO IOAN”, ”KISS IOSIF”, ”TOMESCU” vor fi instruiți să discute cu conducerea comunității baptiste Oradea și să-i ceară lui OLAH LIVIU să nu mai efectueze deplasări în bisericile baptiste maghiare, întrucît în predicile pe care le ține, inspiră credincioșilor să activeze pe linia curentului ”Treziții Domnului”.

27 VII 1978 Mr. Gulyas P. S. Petrescu C. ….(indescifr)


Culte secte
Despre Olah Liviu se spune că în ultima vreme a misionat pe la Reșița și Caransebeș, unde spune că nu a primit viza de intrare în America, dar că așteaptă.

Alte comentarii sunt că el nu ar mai vrea să plece, dîndu-și seama că acolo nu va fi așa apreciat cum a ajuns în România, dar nu știe ce ar trebui să facă să-și revină la situația normală. 

Alte comentarii sînt că frații Popovici din America: Alexa și Pitt au aranjat cu Ambasada Americană să nu-i deie intrarea ca fiind un om răzvrătit. Pentru faptul că a luat legături cu Pascu Dănilă, ca să lupte contra Popovicilor, aceștia l-ar fi aranjat să nu poată primi intrarea în America.
În tot cazul, aripile lui sînt lăsate în jos la ora aceasta ne mai avînd aureola din Oradea.
VA URMA...

Comentarii

Recomand și următoarele articole:

CRIZA vs. SARACIE

Fiul pierdut

O ora cu tata

Increde-te in Dumnezeu