Liviu Olah, un titan al credinței și dosarul securității (partea 2)

Unele cuvinte sunt intenționat scrise incorect, pentru că am încercat să copiez aceste informații cât mai aproape de original. Aceste date sunt preluate de pe alte platforme de informare. (O mare parte din conținutul articolului este preluat  de pe site-ul Centrului de Istorie și Apologetică).
Citește si:

MINISTERUL DE INTERNE - Inspectoratul judeţean Bihor
-Securitate-
Nr. I/00784 din 13. XI. 1976
SE APROBĂ: 
P L A N  – privind compromiterea şi neutralizarea 
activităţii duşmănoase a numitului OLAH LIVIU, pastor baptist din Oradea

În vederea compromiterii lui OLAH LIVIU şi neutralizării activităţii ostile pe care o desfăşoară, conform celor ordonate de conducerea Direcţiei I la analiza din 11 noiembrie a.c., se vor intreprinde următoarele măsuri:

I. Intensificarea urmăririi informative a lui OLAH LIVIU, urmărindu-se cunoaşterea activităţii sale sub toate aspectele

a. Informatorii „CRIŞAN”, „FAUR”, „DAVID”, „BOROŞ” şi „CAZACU” din legătura Inspectoratului judeţean Bihor vor fi dirijaţi în mod diferenţiat pentru a stabili:

– acţiunile de natură ostilă pe care le desfăşoară OLAH LIVIU împreună cu principalele sale legături: COVACI NICOLAE din Oradea, ŢON IOSIF din Ploieşti, BARBATEI PAUL din Cluj, NICULESCU PAVEL, POPESCU AUREL, TALOŞ VASILE, SĂRAC IOSIF, BRÎNZEI VASILE din Bucureşti şi alţii;

– persoanele din Oradea şi din ţară care îl vizitează la domiciliu, în ce scop şi discuţiile care se poartă;

– preocupări de a întocmi memorii sau alte materiale cu conţinut tendenţios la adresa organelor de stat şi a libertăţilor religioase din România;

– incitarea credincioşilor baptişti din Oradea la acţiuni de solidarizare cu el şi cu legaturile sale;
– deplasările pe care le preconizează să le efectueze în ţară;

– reacţia pe care o are OLAH LIVIU şi principalele legături în urma lansării versiunilor de compromitere etc.

Termen 30.XI. 1976 
Răspunde: Lt. Col. Sereş Ioan de la I.J.Bihor

b. Pentru cunoaşterea discuţiilor intime şi cu conţinut duşmănos pe care OLAH LIVIU le poartă cu elementele de încredere, se vor întreprinde măsuri de instalarea mijloacelor speciale la Biroul bisericii baptiste nr.2 din Oradea, la domiciliul flotant al său din Oradea, precum şi la domiciliul lui COVACI NICOLAE – legătură principală

c. Sursele „BARBU”, „DUŢESCU” şi „PETRESCU” din legătura Inspectoratului judeţean Timiş vor fi dirijaţi în mod diferenţiat, pentru a supraveghea activitatea lui OLAH LIVIU, pe timpul cînd se află la domiciliul său din Timişoara, stabilind:
– preocupările prezente şi intenţiile de viitor;
– legăturile de activitate din Timişoara;
– acţiunile de atragere a tineretului studios la activitatea sectantă. 

d. În scopul cunoaşterii acţiunilor de natură duşmănoasă pe care OLAH LIVIU le pune la cale, la domiciliul său din Timişoara vor fi luate măsuri de instalare a mijloacelor speciale.
e. Periodic asupra lui OLAH LIVIU vor fi întreprinse măsuri de filaj, cu ocazia cînd efectueayă deplasări în diferite localităţi din ţară, pentru a identifica noile legături ce şi le crează, precum şi eventualele contacte cu cetăţeni străini.

f. Informatorii „HOREA VASILE”, „TRAIAN IONESCU” „SANDU PETRU din legătura I.J. Arad; „MARCU” şi „APOSTOL” de la I.J. Sălaj; „HORVAT” de la I.J. Satu-Mare; „PESCARU” de la I.J. Braşov; „STOICESCU” şi „PETRAN PUIU” de la I.J. Prahova; „ŞTEFĂNESCU” de la I.J. Galaţi; „ADAMESCU” şi „CRIŞAN” de la I.J. Cluj; „MILITARU”, „DIRIJORU” şi „CICERO” de la I.M. Bucureşti –securitate, vor fi instruiţi să semnaleze prezenţa lui OLAH LIVIU pe raza judeţelor respective, persoanele cu care ia contact şi acţiunile pe care le desfăşoară.

g. Pentru a preveni şi contracara activitatea desfăşurată de OLAH LIVIU de atragere a tineretului studios la cultul baptist, vor fi luate măsuri de identificare a legăturilor sale în rîndul tineretului şi recrutarea unui număr de 3-4 surse, care apoi să fie dirijate pe lîngă cel în cauză, cu scopul de a-i cunoaşte acţiunile şi a-l tempera atunci cînd acestea sunt de natură duşmănoasă.

Totodată prin aceste surse se vor culege date care să fie folosite la compromiterea sa.

h. Principalele legături de activitate la lui OLAH LIVIU cunoscute pînă în prezent , ca: ŢON IOSIF din Ploieşti; COVACI NICOLAE din Oradea; BARBATEI PAUL din Cluj; NICULESCU PAVEL, POPESCU AUREL şi TALOŞ VASILE din Bucureşti, vor fi urmărite prin toate mijloacele muncii de securitate, urmînd să se acţioneze asupra lor cu măsuri diversificate de compromitere şi anihilare.

II. Intreprinderea unor măsuri vizînd compromiterea şi izolarea lui OLAH LIVIU, atît în ţară cît şi în străinătate

Pe plan intern 
1. Întrucît pîna în prezent se deţin puţine date care să poată fi folosite la compromiterea şi izolarea lui OLAH LIVIU, informatorii: „BOROŞ”, „FAUR” şi „CAZACU” din legătura I.J. Bihor; „PETRESCU”, „BARBU”, şi „DUŢESCU” de la I.J. Timiş; „PESCARU” de la I.J.Braşov şi „PASTORUL” din legătura Direcţiei I, vor fi instruiţi să culeagă date legate de imoralitatea lui OLAH LIVIU şi a soţiei sale, abaterile acestuia de la doctrina cultului baptist etc., care apoi să le amplifice şi să le lanseze în rîndul credincioşilor baptişti.

2. Studierea activităţii lui OLAH LIVIU din copilărie şi pînă în prezent, a legăturilor pe care le-a avut la locurile de muncă în perioada studiilor etc., cu scopul de a identifica unele persoane pe care să le folosim în acţiunea de compromitere a sa.

3. Studierea problemelor privind starea sănătăţii lui OLAH LIVIU din copilărie şi pînă în prezent (spitale, policlinici, analize, vizite medicale etc.), cuscopul de a stabili eventualele dereglări din punct de vedere psihic.

În acelaşi scop, se va elabora o combinaţie privind folosirea Dr. ARCAN PETRU, baptist, din Timişoara, în acţiunea de compromitere a lui OLAH LIVIU, ca fiind bolnav psihic.

4. Studierea zonelor de influienţă şi a tuturor relaţiilor lui OLAH LIVIU din ţară, pe baza datelor existente şi să stabilim:

– persoanele care sînt în favoarea lui OLAH LIVIU şi poziţia lor în cadrul cultului baptist;
– persoanele care sunt în defavoarea lui OLAH LIVIU.

Cunoscîndu-le în acest mod, vom selecţiona pe cele care să le folosim în compromiterea lui OLAH LIVIU, respectiv: unii să afirme că este „omul securităţii”, iar alţii că este bolnav mintal.

6. Vor fi amplificate şi exploatate informaţiile ce le deţinem……………………. prin întocmirea unor scrisori anonime şi trimiterea lor, atît unor elemente de încredere a lui OLAH LIVIU din Oradea, Timişoara, Arad, Bucureşti, cît şi altor persoane cu prestigiu în cult, cu scopul de-al demasca că se trage dintr-o familie descompusă din punct de vedere moral.

Astfel de scrisori se vor trimite numiţilor: MIHUŢ TEODOR, MIHEŞ DUMITRU, COVACI NICOLAE, BRADEA IOSIF, VANCEA TEODOR, GAVAGINA IRIMIA, STANCA IOAN, TRIF IOAN, din judeţul Timiş; GRECU TRAIAN, MARCOI STEFAN, TRUTA IOAN din judeţul Arad; BUNACIU IOAN, TALOŞ VASILE, BRINZEI VASILE şi BELICOV PETRE din Bucureşti.
Va urma...

Comentarii

Recomand și următoarele articole:

CRIZA vs. SARACIE

Fiul pierdut

O ora cu tata

Increde-te in Dumnezeu