Liviu Olah, un titan al credinței și dosarul securității (partea 1)

CITESTE SI
Faptul că autoritățile comuniste din perioada de mult apusă a fost împotriva creștinilor, considerându-i "debili mintal", nu mai e un secret, faptul că oameni ai credinței precum TRAIAN DORZ,  RICHARD WURMBRAND, LIVIU OLAH și alții, au fost tratați cu o brutalitate ieșită din comun, nu mai miră pe nimeni, iar teama că ar putea fi trădați până și de frații din Biserica, era la ordinea zilei. Totuși, acea perioada a făcut că creștinismul să înflorească și mai mult. 

Vă ofer o lectură mai puţin populară, dar citind-o veţi înţelege de ce doresc atât de mult ca adevărul să iasă la lumină. Păstori, colaboratori ai securității, au contribuit la nimicirea lucrării lui Dumnezeu. Este un "documentar" care se întinde pe mai multe părți, dar merită citit.

Cazul fratelui Olah este doar unul. Lucrarea şi viaţa bisericilor creștine a fost sugrumată de securitate prin ajutorul dat de cei care au colaborat. Ce e mai trist este că mulţi din aceşti păstori încă mai predică astăzi în biserici şi încă mai „dirijează” viaţa credincioșilor. Cine citeşte cu atenţie îşi dă seama că securitatea nu proteja nici pe colaboratori. Chiar dacă aceştia aveau angajament, de multe ori erau discreditaţi atunci când era în folosul sistemului, erau în continuare folosiţi şi dacă era cazul, erau lepădaţi. 

După cum nu există crimă perfectă, tot aşa, nu există conspirare desăvârşită. Dumnezeu va scoate toate lucrurile la lumină, la vremea hotărâtă de El. Bine ar fi că cei care au colaborat să îşi recunoască singuri vină, să iasă la lumină şi să fie eliberaţi.

Mai jos sunt câteva date din dosarul de urmărire a fratelui LIVIU OLAH de către „securitate". Unele cuvinte sunt intenționat scrise incorect, pentru că am încercat să copiez aceste informații cât mai aproape de original. Aceste date sunt preluate de pe alte platforme de informare. (O mare parte din conținutul articolului este preluat  de pe site-ul Centrului de Istorie și Apologetică).

Dosar de urmărire informativă nr. 3817 

privind „BOTEZATU”, deschis la data de 13.03.1977

(7 martie 1977)
OLAH LIVIU este născut la 30.05.1934 în Oradea, Judeşul Bihor, fiul lui DUMITRU ŞI VERONICA (Veturia n.m.), studii Facultatea de drept, de profesie jurist, însă a practicat profesia de pastor baptist, este căsătorit şi are un copil, de naţionalitate şi cetăţenie română, a avut ultimul domiciliu în Timişoara Str. Intrarea Zenit nr.2”

Inspectoratul județean Timiș a acționat cu rezultate bune prin sursele „PETRESCU”, „BARBU”, „DUȚESCU” și „GRIGORIU” – care au fost dirijate în mod diferențiat – în direcția compromiterii și izolării lui „BOTEZATUL”, astfel încât a fost pus în discuția celor 32 de păstori baptiști din județul Timiș, luându-se atitudine împotriva lui, că dacă nu se încadrează în normele cultului, se va lua măsura excluderii din cult.

(3 martie 1977)
Notă privind cazul „BOTEZATU'" din Timişoara
În baza ordinului Conducerii Direcţiei, I-a la analiză cazului „BOTEZATU'” din problema baptistă, ce a avut loc în ziua de 11 noiembie 1976 la Oradea, am trecut la executarea următoarelor măsuri:

1. Au fost instruite sursele: „PETRESCU”, „BARBU”, „DUŢESCU” şi „GRIGORIU”, care au reuşit să prezinte date despre preocupările şi acţiunile lui OLAH LIVIU din perioada cât se află la Timişoara. Sursele organelor noastre au fost dirijate diferenţiate.

În acest context, sursa „BARBU” a fost dirijată pentru a creia în jurul celui în cauză o atmosferă de neîncredere şi izolare în rîndul tineretului şi membrilor baptişti. Ajungînd ca în ultima perioada, tinerii din biserica baptistă din Str. Zăvoi să nu se mai prezinte la ora tineretului ceea ce de obicei a fost ţinută de OLAH LIVIU la biserica baptistă nr. 5 Str. Herestrău.

De asemeni „BARBU” a trimis în S.U.A. o scrisoare către LUCACI ARSENIE, care face parte din conducerea baptistă Română, cu scopul compromiterii celui urmărit în exterior (OLAH LIVIU n.tr.).

Că urmare a acestei măsuri, fiind invitat la Congresul baptiştilor, a venit la Timişoara. În cadrul unei şedinţe cu conducerea cultului şi în prezenţa lui OLAH LIVIU a arătat că este nemulţumit de atitudinea anarhică şi de poziţia lui OLAH LIVIU care nu se supune conducerii cultului comiţînd abateri care contravin reglementărilor cultice.

Sursa „PETRESCU” a fost instruită să acţioneze în rîndul membrilor baptişti din Timişoara pe linia creerii de disensiuni în anturajul lui OLAH LIVIU.

Sursa „GRIGORIU” care îl cunoaşte bine pe socrul lui OLAH LIVIU a acţionat în direcţia lămuririi acestuia că să frîneze pe ginerele său că să nu încalce preceptele cultului.

Că urmare a măsurilor de compromitere şi izolare luate de noi, OLAH LIVIU a fost pus în discuţia conducerii cultului baptist din Timişoara, cu participarea tuturor păstorilor, cu care ocazie s-a luat poziţie împotriva lui, punîndu-i-se în vedere că dacă nu se încadrează în normele şi cerinţele cultului, se va lua măsura excluderii sale din cult. De la analiză din Oradea au fost obţinute mai multe materiale (informaţii) din care 11 în copie au fost trimise Insp. Jud. Bihor spre exploatare.

2. Am efectuat studiul introducerii de mijloace speciale la domiciliul lui OLAH LIVIU. Instalarea acestora nu se poate realiza momentan existînd unele greutăţi în mişcarea persoanelor care locuiesc în acelaşi apartament cu obiectivul.

3. Asupra lui OLAH LIVIU am luat măsuri de filaj în perioada cît era la Timişoara, însă probleme deosebite ce ar fi interesat organele noastre nu au rezultat. Alte date decît deplasarea de la domiciliu la biserică şi înapoi, nu au rezultat.

4. De la analiză cazului repectiv am luat măsuri de studiere şi verificare a unor persoane din anturajul şi mediiile baptiste tinere care frecventează biserica unde OLAH LIVIU le ţine ore biblice. Au fost selecţionate un număr de 8 persoane că căror studiu este în curs de definitivare. Continuîndu-se cunoaşterea prin reţea şi alte mijloace a acestora, în vederea recrutării lor.

5. Au fost executate verificări pe diferite prioade de activitate a lui OLAH LIVIU din Timişoara, rezultatele acestora completînd cunoaşterea să în vederea iniţierii unor combinaţii informative.

La locul său de muncă au fost luate în studiu 3 persoane pentru cunoaşterea legăturilor şi preocupărilor acesteia în timpul serviciului, însă nu au rezultat probleme deosebite, ce ar putea fi folosite pentru compromitere.
…….. 

Tot sursa „BARBU” ne-a relatat că OLAH LIVIU la vîrsta de 6 ani cînd domicilia la Oradea a fost bolnav de meningită. Se ştie că această boală lasă urmări de debilitate mintală, fapt care la OLAH LIVIU se observă de mai multe ori.

Dr. ARCAN ILIE care îl cunoaşte pe OLAH LIVIU, susţine că OLAH suferă de schizofrenie, susţînînd că face greşelile lui datorită unei dereglări psihice.

Sursa „DUŢESCU” ne-a relatat că OLAH LIVIU are învăţături care nu se încadrează în cultul baptist. Chiar el a auzit cînd OLAH a povestit lui TOSITIU că atunci cînd se roagă se pierde, cade într-un extaz care denotă că are duhul sfînt pe care îl au penticostalii, se roagă 2-4 ore pe zi. Chiar şi socrul lui OLAH LIVIU, LUPESCU SIMION a relatat sursei noastre că nu ştie ce-i cu ginerele lui. ….

Din ultimile informaţii rezultă interesul şi preocupările lui OLAH de a pleca definitiv în S.U.A. căruia i s-a promis că (frații de acolo) vor interveni la preşedintele KARTER.

În continuare preconizăm a lua următoarele măsuri: 

– Definitivarea introducerii T.O. (sistem de urmărire prin telefon) la domiciliu; 

– Continuarea măsurilor de compromitere a lui OLAH LIVIU în rîndul credincioşilor la toate bisericile baptiste din jud. Timiş; 

În acest sens vom folosi toate posibilităţile existente ale organelor noastre.

– Recrutarea unui informator cu posibilităţi din rîndul Tineretului baptist.

– Influienţarea socrului acestuia LUPESCU SIMION prin sursele „POPESCU” şi „GRIGORIU” că să tempereze pe OLAH LIVIU în activitatea lui cultică în afară cadrului legal.

– Prin intermediul surselor „BARBU” şi „PETRESCU”, vom acţiona spre extern prin trimiterea unor scrisori persoanelor din conducerea Europeană baptistă că: LUCAIC ARSENIE, PASCU D, JIM LOWDEN, HODOROABĂ E. Şi alţii că să fie cunoscute în extern activitatea acestuia în afară dispoziţiilor legale cultice existente în România.

– Sursa „VICHENTE” va fi dirijată că în discuţiile cu OLAH LIVIU să acţioneze pentru influenţarea lui în sensul de a se încadra în regulile impuse de cult.

Pentru a creia disensiuni să-i spună că el a fost înlăturat chiar de fraţii săi de credinţă, acest lucru rezultă şi din aceia că însăşi ŢON (Iosif?) este acela care i-a luat locul la Oradea.

– În continuare vom organiza acţiuni împotriva lui OLAH LIVIU că cel în cauză să fie izolat în bisericile baptiste din Timişoara.

– Să se lanseze ideea că este un element bolnav psihic care de multe ori nu ştie ce vorbeşte.

Avînd în vedere că sîntem în posesia unor materiale „S” din care rezultă că OLAH LIVIU solicită sprijinul dlui FLOREA MIRCEA din S.U.A., se vor lua măsuri prin posibilităţile existente de influenţarea lui OLAH LIVIU să se prezinte la organele de resort pentru a depune forme legale în vederea plecării lui definitivă cu familia în S.U.A. 

Se are în vedere şi faptul că FLOREA MIRCEA din S.U.A. afirmă că în cazul că nu i se va aprobă plecarea, el personal va interveni la cîteva personalităţi, amintind şi pe conducătorului statului S.U.A.

Va urma...

Comentarii

Recomand și următoarele articole:

CRIZA vs. SARACIE

Fiul pierdut

Te provoc...

O ora cu tata